Resource Localizer
for Microsoft© Windows© NT/2000/XP

Registrace
Resource localizer je rozšiřován jako "Shareware" a je chráněn autorskými právy. Jestliže si program zaregistrujete získáte následující výhody:

1.    Poslední verzi programu Resource localizer.
2.    E-mailové upozornění o nových verzích;
3.    Přednostní bezplatnou technickou podporu elektronickou poštou;
4.    Konec hlášek "Zaregistrujte se prosím".
5.    Slevu na příští novou hlavní verzi programu

Existují dva typy licencí:
1.    Jednouživatelská licence dovoluje používat Resource localizer pouze na jednom počítači.
2.    Multiuživatelská licence dovoluje současné používání programu Resource localizer na více počítačích v závislosti na počtu uživatelských licencí. Neomezená licence (s žádným omezením na současné použití) je možná a je rovna licenci pro 50 uživatelů.

Cena jednouživatelské licence programu Resource localizer pro Windows NT/2000/XP je 500 Kč .

Cena multiuživatelské licence odpovídá násobku jednouživatelské licence snížená o odstupňovanou slevu. Velikost slevy závisí na počtu uživatelů:

Počet uživatelů        Sleva [procent]

 2 - 5                         10 %
 6 - 10                       20 %
11 - 20                      25 %
21 - 30                      30 %
31 - 40                      35 %
41 - 50                      40 %

Počet 50 a více uživatelů je roven neomezené licenci.

Objednávku obsahující jméno a příjmení, kontaktní e-mail, a požadovaný počet licencí odešlete na adresu  rclocalizer@centrum.cz . Obratem obdržíte číslo účtu, variabilní symbol a částku, kterou je třeba uhradit. Do sedmi dnů od připsání částky na účet obdržíte Vaše seriové číslo.
Copyright © 2003-2011 Radim SKALICKY